NASHOME
   제품 소개
 
 
 
 
  항상 고객 만족을 위해

  최선을 다하는 기업이

  되겠습니다. 

  E-mail: oa279@naver.com

   

                

제품명: KS-1305 (일반사무실 중형A3) 문서세단기/파쇄기

* 임대 조건 *
- 보증금: 0원
- 월임대료: 전화문의
- 기본계약: 2년 

* 사양 *
- 투입폭: 305mm 
- 세단폭: 3 x 30 
- 세단능력: 27~29매/분
-파쇄함용량: 70/85리터
-규격(W.D.H): 470*475*940
-중량: 75kg

 

 

경상남도 창원시 성산구 중앙동 17-2. TEL:055-264-7114. FAX:055-277-6617
회사명: 부성사무기. 사업자등록번호:608-02-41911. Copyright by bsoa.co.kr. All Rights Reserved.
홈페이지 제작 문의: 담당자 H.P:010-7278-5886